İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bugün bütün dünyada genlerin tam yerlerini saptamak, kimliğini belirlemek ve biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevleri üzerinde araştırmalarda bulunmak için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş, bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Türkiye‘nin yukarıda sözü edilen temel alt yapı ve moleküler biyoloji bilgileri ile donatılmış şekilde yetişmiş moleküler biyologlar hususunda çok büyük bir açığı olduğu gerçektir.

Bu nedenle özellikle biyoteknolojik araştırma programları oluşturulurken gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Türkiye bu alanda çağın gerisinde kalmamak için biyolojiye devrimci bir anlayışla bakan, eğitim-öğretim-temel araştırma ve teknoloji kavramlarını entegre bir şekilde hayata geçirecek moleküler biyoloji bölümlerini üniversitelerinde oluşturmak zorundadır. Bu amaçla, İ.T.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye’nin bu dalda, uluslararası seviyede rol almasını misyon edinmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölüm Başkanlığı

Duyurular

Bölümde gerçekleşen seminer ve çalıştay duyuruları… Yaklaşan kongreler ve etkinlikler…

Duyurular »

Ders Programları

Lisans ve Lisansüstü ders programları, kredi bilgileri ve seçmeli ders bilgileri…

Ders ve Kredi Bilgileri »

Dr. Orhan Öcalgiray

Yüksek Mühendis Dr. Orhan Öcalgiray, 1999 yılında İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü yardımlarıyla hayata geçirmiştir.

Dr. Orhan Öcalgiray Hakkında »

Twitter
İletişim

Bölümün iletişim ve adres bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Üniversitenin diğer iletişim bilgileri için İTÜ Telefon Rehberi'ni kullanabilirsiniz.