İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Programın Amacı ve Gerekçesi

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı’nın amacı moleküler biyoloji, genetik ve bu bilgilere dayalı biyoteknoloji alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir.

Son yıllarda Moleküler Biyoloji alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucunda gelişen biyoteknoloji şimdiden endüstrinin pek çok alanını şekillendirmeye başlamıştır. Ülkemizde bu alanlarda yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Amaçladığımız program, ülkemizde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında bu eksikliğin doldurulmasını ve yeni oluşumlara yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, yüzyılımız için önceliği belirlenmiş olan bu alanlarda ülkemiz için gerekli olan yetişmiş insan gücü açığı kapatılabilecektir. Aynı zamanda evrensel bilime katkıda bulunmayı amaçlayan ve bu potansiyele sahip araştırmacıların yetiştirilmesi de ana hedefler arasındadır.

Programın Katkısı

Moleküler biyoloji ve genetik bilgilerinin uygulanması ile biyoteknoloji oldukça hızlı ilerleyerek yepyeni sektörler ortaya çıkarmaktadır. Rekombinant DNA teknolojisinde veya moleküler biyoteknolojideki yeni gelişmeler uygulamada yepyeni sektörler ortaya çıkarmakta ve verimliliği artırma ve yeni hizmet ve ürünleri sunabilmeyi sağlamaktadır.

Ülkemizde öncelikli olarak atılım yapılması gereken teknoloji alanlarından moleküler biyoloji, genetik ve modern biyoteknoloji konularında öğrencilerin gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim alarak yetişmeleri son 15 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu program yetiştirmeyi hedeflediği uzman araştırmacı gücü ile ülkemizin bu konudaki açığını kapatmaya katkıda bulunacaktır. Bu programda yetişecek mezunların dolaylı ve dolaysız olarak katkılarının bulunabileceği alanlar aşağıda sıralanmaktadır:

  • Modern biyoteknolojinin tıp alanında uygulamalarının artışı rekombinant DNA teknolojisi veya genetik mühendisliği devriminin başlaması ile olmuştur. Genetik hastalıkların moleküler mekanizmalarının incelenmesinde, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bilgi üretilmesi, özellikle tıp fakültelerinde ve sağlık sektörü.
  • İnsan sağlığı için risk oluşturan hastalık etkenleri, toksik kimyasallar ve radyasyon gibi etkenlerin belirlenmesi, bunların neden olduğu etkilerin moleküler mekanizmalarının incelenmesi, bunlara karşı sınırlamalar getirilmesi ve korunma yöntemlerinin geliştirilmesi, daha sağlıklı bir çevre yaratılması.
  • Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların ve onların ürünlerinin konvansiyonel ve/veya moleküler biyoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla üretimi ve geliştirilmesi.
  • Biyoteknolojik sistem ve ürün geliştirilmesi.
  • Çeşitli konularda protein mühendisliğinin uygulamaları.
  • Çevre kirliliğinin ekosistemlerde yaptığı etkilerin belirlenmesi, temiz enerji üreten proseslerin geliştirilmesi, ekosistemlerdeki genetik zenginliğin belirlenmesi ve gen kaynaklarının korunması gibi konular.

Bu program interdisipliner özelliği sayesinde farklı lisans programlarından gelebilecek olan öğrencileri birleştirici ve yeterince güçlü bir eğitim tabanı oluşturacak, ayrıca Moleküler biyoloji-Genetik ve biyoteknoloji alanında doktora düzeyine hazırlayıcı eğitim olanaklarına imkan veren bir yapıyı sağlayacaktır.

Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesini sağlayacaktır. Bu konularda verilecek olan lisansüstü eğitim programları ile, yurtdışında eğitime yoğun talep nedeni ile oluşan beyin göçünün önlenmesine katkıda bulunulacaktır.

Önkoşul ve Kontenjanlar » Yüksek Lisans Ders Programları »
Twitter
İletişim

Bölümün iletişim ve adres bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Üniversitenin diğer iletişim bilgileri için İTÜ Telefon Rehberi'ni kullanabilirsiniz.